EUExcert og EUExnet
Velkommen til EUExcert og EUExNet norske web side.

Nammo AS har inngått en partneravtale i EU-programmet EUExNet med mål om å bygge et europeisk nettverk for internasjonalt samarbeid for opplæring og utdanning av arbeidstakere innenfor eksplosivsektoren. Nammo har siden 2003 deltatt i EUExcert partnerskapet. Prosjektene er et samarbeid mellom partnere i Sverige, Storbritannia, Finland, Italia, Latvia, Estland, Tsjekkia, Portugal, Malta og Norge. Partnerne representerer eksplosivindustri, universiteter, fagforeninger, konsulenter, organisasjoner for yrkesrettet opplæring og myndigheter.

EUExcert studiet danner et omfattende rammeverk som beskriver og kategoriserer all kompetanse for personell engasjert i oppgaver innenfor eksplosivsektoren. Målet for EUExnet og Nammo er å forbedre opplæring- og utdanningsprogrammer, standardisere kompetansekrav, bedre sikkerheten, unngå ulykker og dele erfaringer med resten av EU.

For mer info, se: www.euexcert.org

euexcert_logga.gif